Barndiabetesfonden

Barndiabetesfonden

Typ 1-diabetes är en autoimmun, livshotande och obotlig sjukdom. Totalt lever nästan 60 000 personer i Sverige, både vuxna och barn, med typ 1-diabetes. Det är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens immunförsvar attackerar de egna vävnaderna. Vid typ 1-diabetes angrips de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan producera insulin. Egenvården av typ 1-diabetes brukar beskrivas som den mest komplicerade vård som inte sker på sjukhus, utan i hemmet. Utan insulin överlever man inte.

Barndiabetesfondens vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040. Vi stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både barn och vuxna. Vi är Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes och den enda aktören med enskilt fokus på sjukdomen. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

1 452 687 kr
Insamlat


88
Insamlingar

2 255
Gåvor